Kategorien omfatter typisk smalsporede industribaner og tørvebaner der har kørt tidlige mange steder i landet.

Typisk afstand mellem sporene er 600 mm på de fleste af banerne.

Her er vi ved tørvetoget i Lille Vildmose