www.osjk.dk 

Østsjællandske Jernbaneklub har eksistereret siden 1972 og har kørt veterantog lige siden. I 1978 flyttede banen fra nordre remise til et nyt areal ved siden af den gamle godsbygning i Køge. I 2014 blev banen opsagt fra arealet, og flyttede herefter ind på Flemming Junckers industripark, hvor banen har 15.000 kvadratmeter at boltre sig på. I 2018 blev et stort ønske opfyldt, nemlig 2 vognhaller til den nye placering. Hal 1 står er klar og materiel holder nu indendørs, hvor det kan restaurere og vedligeholdes. Hal 2 skal rejses senere. Den nye grund kaldes Skoven, og banen har fra Banedanmark overtaget 4 pavilloner, der har en fortid på Næstved station.

Ingen planlagte kørsler sommeren 2023