www.sjvt.dk

Ingen planlagt kørsel i 2024

SJVT afholdt generalforsamlingen i februar hvor en nedlæggelse af foreningen blev drøftet og der arbejdes på at der i stedet oprettes et arbejdsfællesskab. Der vil således ikke fremover blive kørt veterantog, men der vil være en arbejdsgruppe der arbejder med at vedligeholde jernbanemateriel.
Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden tre måneder.  Følg veterantoget på hjemmesiden og Facebook.
 

 Foto: Simon Mosbjerg Mørch

Kørsel med Veterantog med materiel er fra 1898 til 1952 og hovedsageligt fra privatbaner. Klubbens hjemsted er Lunderskov.

fvm 2024-05-07