www.dbj.dk   

Foreningen De Bornholmske Jernbaner driver et lille DBJ museum i Nexø. Her vises rullende materiel, masser af billeder og jernbane genstande, alt samlet i et stationsmiljø år 1935.

Åbent udvalgte dage hen over sommeren.

Foto: Jan Forslund