www.osjk.dk 

Ingen kørsel i 2024

Der er ingen veterantogskørsel pt. på grund af det nye signalsystem, der gør at vi ikke kan komme ind på Køge Station.

Østsjællandske Jernbaneklub har eksistereret siden 1972 og har kørt veterantog lige siden. I 1978 flyttede banen fra nordre remise til et nyt areal ved siden af den gamle godsbygning i Køge. I 2014 blev banen opsagt fra arealet, og flyttede herefter ind på Flemming Junckers industripark, hvor banen har 15.000 kvadratmeter at boltre sig på. I 2018 blev et stort ønske opfyldt, nemlig 2 vognhaller til den nye placering. Hal 1 står er klar og materiel holder nu indendørs, hvor det kan restaurere og vedligeholdes. Hal 2 skal rejses senere. Den nye grund kaldes Skoven, og banen har fra Banedanmark overtaget 4 pavilloner, der har en fortid på Næstved station.

fvm 2024-05-17